Wyjazd integracyjny pn. "Aktywni społecznie" dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących uczestnikami PO PŻ w Podprogramie 2015 w Gminie Potęgowo

Masz pytania - zapraszamy do kontaktu:

Do góry